Ağız Atlası Hazırlama Yöntemleri

Makaleler Ocak 31, 2021

Türkiye’de bireysel çalışmalarda yer alan haritalardan başka hazırlanmış bir ağız atlası mevcut değildir.

Yurtdışında yürütülen ağız çalışmalarında klasik veri toplama yollarının dışında telefon anketi, mektup anketi ve kavram haritaları şeklinde olan anketler uygulanmaktadır.

Ayrıca elde edilen veriler geleneksel, algısal ve sayısal yöntemlerle değerlendirilip görselleştirilmektedir. Bu yöntemler içinden en yeni olanı ve disiplinler arası çalışma gerektireni sayısal yöntemlerdir. Sayısal yöntemlerle elde edilen veriler ışın, bal peteği ve küme haritaları kullanılarak görselleştirilir.

Türkiye’de ağız atlası hazırlama sürecinin önünde çeşitli sorunlar yer almaktadır. Çalışmaların tek elden yürütülmemesi, mevcut derlemelerin toplandığı bir arşivin olmaması, fonetik laboratuarların olmaması, çeviriyazı problemi, henüz derleme yapılmamış alanların olması bu sorunlardan başlıcalarıdır.

_____

Yukarıdaki yazı aynı başlık altında yayınlanan tezden alınmıştır. Makalenin tamamı için aşağıdaki kaynakçayı inceleyiniz.

Kaynakça: Sezergül Yıkmış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-TDE, Yüksek Lisans Tezi


Anahtar Kelimeler: #Ağız Atlası #Ağız Atlası Sorunları #Sezergül Yıkmış #Türkiye Ağız Atlasları
Bu sitedeki yazı, görsel ve diğer tüm materyaller telif hakkı kapsamındadır. Anadolu ve Rumeli Ağızları site yönetiminin yazılı izni olmadan materyallerin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, dağıtılması, başka mecralarda yayınlanması suç teşkil eder.