Türkiye Türkçesi Ağız Atlasının Önündeki Sorunlar

Makaleler Ocak 31, 2021

Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili olarak ilk yapılan çalışmalar 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanır ve ağızlarla ilgili çalışmalar daha çok yabancı araştırmacılar tarafından yapılır. 1940’lı yıllardan sonra yerli araştırmacılar da Türkiye Türkçesi ağızları üzerine çalışmalara ağırlık verir ve günümüze kadar pek çok ağız çalışması ortaya konur. Derleme, inceleme ve karşılaştırma çalışmalarının yanı sıra kimi bilim adamlarının Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili genel tasnif çalışmaları da bulunmaktadır.

Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili olarak günümüze kadar pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte henüz daha “Türkiye Türkçesi Ağız Atlası”nın hazırlanmamış olması önemli bir eksikliktir. Bu makalede öncelikle genel olarak “atlas” konusuna değinilmiş, ağız atlasının bugüne kadar yapılamamış olmasının sebepleri üzerinde durulmuş, Türkiye Türkçesi ağız atlası çalışmalarının önündeki sorunlar irdelenmiş ve ağız atlası hazırlanırken kullanılan çeşitli ölçütler ele alınmıştır.

1. Ağız Coğrafyası ile ilgili Sorunlar

2. Etnik Durum ile ilgili Sorunlar

3. İskân, Göçler ve Karışıp Kaynaşmadan Kaynaklanan Sorunlar

4. Tasnif ve Atlas için Seçilen Ölçütler ile ilgili Sorunlar

4.1. Yerleşim Birimi Adları

4.2. Coğrafi Yön ve Bölge Adları

4.3. Boy, Soy ve Oymak Adları

4.4. Dil Özellikleri

5. Derleme ve incelemeler ile ilgili Sorunlar

6. Haritalar ile ilgili Sorunlar

Sonuç olarak:

Bütün bu zorluklarına rağmen Türkiye Türkçesi ağızları atlası için yeterli uzman kişi ve malzemenin mevcut olduğunu ve artık Türkiye Türkçesi ağızları atlasının mutlaka hazırlanması gerektiğini belirtmek gerekir.

_____________

Yukarıdaki yazı aynı başlık altında yayınlanan makaleden alınmıştır. Makalenin tamamı için aşağıdaki kaynakçayı inceleyiniz.

Kaynakça: Ahmet Buran

Diyalektolog Dergisi

KIŞ WINTER 2010.SAYI NUMBER 1. SAYFA PAGE 15-20

 


Anahtar Kelimeler: #Ağız Atlası #Ağız Atlası Sorunları #Ahmet Buran #Atlas ölçütleri #dil özellikleri #haritalar #Türkiye Türkçesi
Bu sitedeki yazı, görsel ve diğer tüm materyaller telif hakkı kapsamındadır. Anadolu ve Rumeli Ağızları site yönetiminin yazılı izni olmadan materyallerin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, dağıtılması, başka mecralarda yayınlanması suç teşkil eder.